hits

mai 2016

Stopp seniorslsingen!

Som ledere stiller vi oss stadig sprsml om medarbeidere har det som skal til: Er hun god nok? Gammel nok? For gammel? Ofte knytter vi svaret nettopp til alder, til tross for at alder i seg selv ikke er et presist ml hverken p kompetanse eller kapasitet. Hvor relevant kompetansen er, gir et bedre svar. Evnen til vokse inn i nye oppgaver likes. Det smarte arbeidslivet forstr verdien av livslang lring og aldersnytral talentspeiding. Det finnes bde unge lovende og voksne lovende.

Stopp slsingen

ta i bruk alle ressursene i arbeidslivet handler om avkastning p investert human-kapital og langsiktig lnnsomhet. For den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet. P kort sikt er det lett tenke at motgiften til tilstramning i arbeidsmarkedet er kvitte seg med skalt overkapasitet, slik mange selskaper gjr n. Mange seniorer stimuleres gjennom skalte rause sluttpakker. Pakker man ikke kan si nei til. Denne formen for utstting er ikke smart. For hvor lett er det  re-rekruttere menneskene vi ettertrykkelig har faset ut? Har kompetansen deres sttt seg i mellomtiden?  Sluttpakke-pengene br heller brukes p viderefasing og kompetanseutvikling. Det ville vre ta samfunnsansvar!

Men hva med de unge? 

De m f slippe  bre hele velferden for oss alle! De skal og m f vokse og utvikle sine talenter og kompetanse i et mangfoldig arbeidsliv. Et arbeidsliv som kobler lrelyst og innovasjonstrang til opparbeidet kompetanse og kapital. De m f erfare et arbeidsliv som satser p og utvikler dem hele veien. Det smarte arbeidslivet vet at hvor god du er, ikke bestemmes av hvor gammel du er. For dagens og fremtidens unge skal leve og jobbe lengre enn noen generasjoner fr dem.

Fem tips for det seniorsmarte arbeidslivet 

Hver enkelt av oss m vise evne og vilje til vre relevante i et stadig omskiftende arbeidsliv. For lykkes trenger vi fremtidsorienterte og samfunnsansvarlige arbeidsgivere som:

  • Tar i bruk ressurser p tvers av generasjoner, etniske og kulturelle grupper, kjnn og funksjon
  • Sikrer brekraft gjennom livslang lring for alle, uansett alder
  • Forstr betydningen av lederskap og medarbeiderskap som bygger p sunne relasjoner
  • Vet at arbeidslivet er en lang reise fylt av mange livsfaser, men er bevisst at disse utspiller seg forskjellig i menneskers liv
  • Forstr at verdiskaping stimuleres gjennom jobbengasjement, mestring og involvering

#seniorsmart #livslp #ledforlivet

Businessmen pulling colleague's leg at office