mai 2016

Stopp seniorsløsingen!

Som ledere stiller vi oss stadig spørsmål om medarbeidere har det som skal til: Er hun god nok? Gammel nok? For gammel? Ofte knytter vi svaret nettopp til alder, til tross for at ald...

hits