Hvem er egentlig "de eldre"?

Anlov Mathiesen skriver i Dagsavisen om eldre sin plass i samfunnet. Han beretter om overmedisinerte eldre mennesker som er stuet bort og som utsettes for mangelfull omsorg. Et viktig tema som fort...

Seniorpolitikk er passé!

Dystre spådommer bærer bud om at velferds-skuta vil krenge under vekten av de eldre, at produktiviteten synker og at verdiskapingen avtar. Er det bare dystert? Eller er det mulig å tenke seg ny pro...

Stopp seniorsløsingen!

Som ledere stiller vi oss stadig spørsmål om medarbeidere har det som skal til: Er hun god nok? Gammel nok? For gammel? Ofte knytter vi svaret nettopp til alder, til tross for at ald...

hits