Oslo-skolene hyrer inn vektere fordi det er for mange voldelige elever. Det er et tegn på at skolene selv ikke klarer jobben.

Det psykososiale miljøet i skolen er med jevne mellomrom gjenstand for søkelys, og nå er vektere blitt en løsning for å hindre elever i å utagere mot lærere og medelever. http://www.dagsavisen.no/innenriks/slik-brukes-vektere-i-osloskolen-1.974383.

Alle har krav på et trygt arbeidsmiljø - også lærere. Men når vektere skal være sikkerhetsbarrieren mellom lærer og elever, har vi begynt i feil ende. Da befinner vi oss på toppen av et isfjell av feilslåtte eller manglende tiltak. Er det ikke en fallitterklæring når vi snakker om barn helt ned i seksårs-alder?

Sammensatte utfordringer krever sammensatte tiltak

Unger med ulike forutsetninger for læring og tilpasning innebærer selvfølgelig at uønsket atferd kan oppstå. Under overflaten av uønsket atferd ligger kanskje en funksjonshemming, språkvansker, vanskelige forhold hjemme, manglende kulturforståelse eller andre faktorer. Det finnes ikke ett enkelt tiltak som avhjelper alle disse ulike utfordringene. Men å starte tidlig med å avdekke ulike behov, er en god strategi for å forebygge voldsepisoder på skolen.

Er tidlig innsats blitt en floskel?

«Tidlig innsats» er blitt politikerne svar på det meste hva gjelder barn, oppvekst og skole. Og de har helt rett. Å ta tidlig tak i ting som kan vokse seg stort og vanskelig, har positiv effekt. Tilsvarende har vente-og-se som strategi stor sannsynlighet for å mislykkes. Men tidlig innsats er visst lettere for politikerne å snakke om enn for skoleledere å gjennomføre. I dag går ca. 10 000 elever ut av ungdomsskolen uten å kunne lese og regne godt nok. Det meste av den spesialundervisningen som gis, kommer sent i skoleløpet. I beste fall har vi å gjøre med altfor sen tidlig innsats.

Læringsinstitusjoner må også lære

I HMS-sammenheng snakker vi om skadepyramiden: Under hver alvorlig hendelse befinner det seg hundrevis av mindre alvorlige hendelser.

Det vi kanskje kommer til å finne når vi leter i bakenforliggende forhold etter at en elev har angrepet en lærer eller en medelev, er for eksempel dette:

Et barn som av ulike grunner har begynt sent i barnehagen og som ikke henger med språklig. Som strever med å kommunisere med andre barn, som snart blir den ingen vil leke med. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kobles inn og foresatte, barnehage og spesialpedagoger diskuterer tiltak. Tiltakene begynner å virke og barnet mestrer etter hvert hverdagen. Så kommer skolestart. Skolen har fått tilsendt rapporter fra PPT, kanskje har skolen og barnehagen hatt et overføringsmøte. Men når skolen starter i august er det en annen lærer som skal ha eleven og informasjonen forsvinner i overgangen. Et barn er "lost in translation".

  

Nok en gang er barnet et problem. Kommunikasjonsvanskene gjenoppstår og nå slår hun når hun ikke klarer å uttrykke hva hun tenker og føler. Det blir en kronglete høst, men etter jul er tiltakene igjen på plass. Smått om senn går det seg til og snart er ei ung jente klar for ungdomskolen. Overgangen mellom skolene er diffus, informasjonen og tiltakene stopper opp og jentungen rykker tilbake til start. Ressursene er knappere her. To-lærer ordningen er borte. Det er 30 elever og én lærer. Hun som trenger direkte kommunikasjon og blikk-kontakt er blitt elefanten i rommet. Det blir november før læreren får om beskjed om enkeltvedtaket som sier at jenta skal ha individuell opplæringsplan. Da forstår han omsider atferden hennes bedre, men det er vanskelig å hente henne inn. Han ber ledelsen om hjelp, men blir overhørt. Ressursene strekker ikke til, blir han fortalt. Og en dag smeller det.

Vektere som arbeidsmiljøtiltak er som å tine isfjell med hårføner

Hva er forklaringen når lærere eller elever sier ifra ? og ingenting skjer? Står vi overfor resultatet av manglende ressurser? Penger, kompetanse eller rett og slett dårlig ledelse? Kan det handle om ledere som ikke følger opp og lærere som slutter å melde avvik fordi de vet at det ikke nytter, eller fordi det kan oppfattes som et nederlag å ikke mestere elevene sine? Svaret er ja på alle spørsmålene. Og da vet vi at skolen svikter i å være en lærende organisasjon som retter opp feil og mangler. Det vi får, er læringsinstitusjoner som skyver det vanskelige under teppet. Her ventes med å gjøre noe til noe alvorlig har skjedd. Isfjellet står der som før, men vi later som om vi ikke ser det. Det er i slike organisasjoner det settes inn vektere.

Dyrt og billig eller dyrt og dårlig?

Et annet forløp enn det vi her har sett over, kan være følgende. Barnehagen og skolen samarbeider tett om overgangen. All informasjon er tilgjengelig og ansvaret er tydelig plassert hos den som skal ta imot eleven. På skolen samarbeider lærerne med hverandre og tverrfaglig med andre profesjoner, som spesialpedagoger, vernepleiere eller psykologer. Lederne tar lærerne på alvor og informasjon utveksles på tidligst mulig tidspunkt. Lærere som trenger hjelp og veiledning får det. Alle ledd ligger i forkant og er forberedt. Her vet de at forberedelse er forebygging.

Jo lenger ned under overflaten vi setter inn tiltak, jo bedre. Bedre for læreren som er på jobb og bedre for eleven som får hjelp i sin tilpasning. Vektere kan aldri være en del av en forebyggende strategi.

Målrettet tidlig innsats krever ressurser. Det koster å avdekke risiko, og rette opp mangler og feil. Å skape gangs mennesker av barn blir aldri billig. Men det lønner seg. Når alternativet er å vente og se til det går galt, kan det ende i en svindyr katastrofe.

26 kommentarer

John

20.06.2017 kl.22:34

Elefanten i rommet som du selv ikke tør å nevne er at det er en forfeilet innvandringspolitikk gjennom flere tiår som har skylden for dette.

Olaus Trøgheim

20.06.2017 kl.22:35

Som illustrasjonen viser er problemet elefanten. Ikke skoleverket.

Olemann

20.06.2017 kl.23:08

På 60-tallet måtte elevene vise respekt for lærere. Elevene måtte stå klassevis på rad utenfor inntil læreren hentet dem inn. Før elevene satt seg ned stod de ved siden av pulten, hilste på lærer, før de satt seg ned.

I dag er oppdragelsen, vel finnes det en oppdragelse? I dag er det eleven som er sjefen. Lærer må være glad for å ha jobb. De har ingenting de skulle ha sagt.

Skoler i dag trenger disiplin.

Terje Bakken

20.06.2017 kl.23:50

De kan jo ta en telefon til denne Kuben skole i Oslo - og høre hvilken reaksjoner det ble i klasserommet da en tidligere velkjent lærer tok til orde for å få en slutt på innvandrergutter og deres villige bruk av ordet "hore" rettet mot norske jenter? La meg fortelle: Pulter og stoler ble kastet til vegger og tak - mens det haglet de sedvanlige anklager om rasisme.

Det er vel ikke slik at Mohammed er det mest brukte navnet i Oslo - og at det ikke understreker nye kulturer og et helt annet levesett, tankegods og religion?

Tror man fortsatt på barn av regnbuen? Hvor mange eksempler må til før man våger å nevne faktisk elefanten - eller skal man rope elefant - for å så stikke hode til sand og håpe at andre skal ta opp virkeligheten?

Det rakner mer og mer. Norge skulle ikke bli som andre land. Man skal ikke mer enn et par år tilbake - hvor Arbeiderpartiet hudflettet Frp - hvor det var ikke grenser på viddene de var. Det var altså ikke fare for at Oslo eller andre byer i Norge ville ende opp som Malmø eller flere av disse byer som er helt ødelagt. Hvor langt har man kommet? Jo - så langt er det et faktum at overfallsvoldtekter - der er mannen ikke etnisk norsk, og offer er stort etnisk norsk kvinne. Man har gjenger med innvandrere som går etter hudfarge - og raner kun etniske norske. Man har innvandrergjenger som banker opp enslige etniske nordmenn. Man har steinkasting - og, biler i brann.

Arbeiderpartiet og hele venstresidens bortforklaring har blitt en virkelighet. Tegnene er mange - men, la meg tippe - svarene vil bli at ...

Det hele er Norge og nordmenn sin feil? "Det er vi som har sviktet innen integrering. Alt er vår feil - rasistiske kalde ekle hvite nordmenn må gå i seg selv"?

Selvsagt vil skoler får mer vold - når gjenger med et dyptstikkende hat til Norge, vesten, vår kultur og historie!

Man glemmer alle de voldsepisoder som media ikke vil vise. Man glemmer at politiet plutselig utelater etnisitet i flere og flere saker. Det hele er for at man ikke skal se - for at man fortsatt skal drømme om denne verden som ikke fungerer.

Innen innvandring har guttene frihet. Frihet til å gjøre hva de vil. Jentene blir holdt innendørs bak lås og slå. Det er visst slik at jentene er selve beviset på ære innen familien - det hele mens guttene krever respekt og forståelse fra de som kommer på deres vei.

Veien er at puter har blitt sydd under armer på innvandrere over særs mange år. Man kan se til Sverige - der har man gitt etter for ALT tilhørende de nye landsmenn. Hvordan ser Sverige ut nå? Og - hvor er Norge på vei?

Det ble kanskje litt for vanskelig å ta opp elefanten? Det er kanskje best å ikke nevne hvilken ferd det hele går - uten å måtte ta et oppgjør med å understreke at hele venstresidens politiske plattform innen innvandring gir ikke annet enn bilbranner, steinkasting, gjenger og mobb fulle av hat - hat rettet mot det nye landet som har gitt de frihet, fred, muligheter og valg?

Geir Sakariassen

21.06.2017 kl.02:38

sånn var det på 70 talle å. 15 jenter å 15 gutter, femebist Lærer så ca 10 gutter måtte finne ut av tingenne selv, var du heldig å få hjelp så var 5 min igjen av timen, så i 8 var det 14 jenter å 8-9 gutter igjen, så reiste jeg meg å sa hadde jeg gidder ikke mer, sosial læreren sa jeg dritter i deg men du må være her til ut 9 ene ellerskan du saksøke kommune om 30 år. å dette var en klasse med bedre stilte foreldre, husker filmen star wars kom ut, å jeg sa den var jo ikke så dårlig, nå er jeg 51 gammal, Du får ikke ting i live du må ta det,husker når jeg hadde sex ho var 18 år gammel å jeg var 14-15 det var en drøm som gikk i oppfyllese. I dag er det overgrep det var under ei trap i en håndbalhal, Så det kan ikke være lett å være gutt i dag for mange, jeg var en skoletaper delux . Å pensumme er jo dårlig, mene jeg da, kjør på gutter, å jenter som kan oppføre seg

Elin Ørjasæter

21.06.2017 kl.08:23

De som har kommentert her er opptatt av innvandringspolitikken. Det er absolutt relevant, ettersom det er i områder med mange innvandrere at problemene er størst. Men det forsterker vel bare poenget til Botnmark, at tidlig innsats og bedre koordinering i skolen må til? Enten man mener ditt eller datt om innvandring, så må problemene løses på skolene det gjelder. Spørsmålet er jo; Hvilke typer tiltak trengs?

Tore

21.06.2017 kl.08:35

Problemer med innvandrerskoler?

Kan de ikke bare oppføre seg da?

Er djevelskap takken vi får for å bosette muslimer i hopetall

Nei stopp ikke vestlig innvandring, nå, før det er for sent. Oslo er jo blitt en smeltedigel, for bilbranner steinkastende muslimer, leven og dritt.

Vi har tatt i mot vår "dose", nu bør bremsen trekkes til

ingrid

21.06.2017 kl.09:01

Glimrende skrevet. Men i Norge ser vi jo at det heller

ikke blir gjort noe ETTER at det smeller. Se 22. Juli.

Så det må være dårlig ledelse og ikkekompetente folk

som ikke klarer jobbene sine. Slik er det for det meste

i Norge. Men hvordan skal det bli bedre når de som skal

lede landet ikke tør å ha noen mening. Overlater alt til

andre, resultatene ser vi, men ingen forbedring overhode

Våre folkevalgte bryr seg ikke om oss "de vanlige",

ellers ville dette aldri ha kommet så langt som nå.

Fremdeles blir ingenting gjort, handlingslammete og

selvopptatte politikere, mange bare med grunnskole,

hvordan SKAL de klare dette? Og hvem lider igjen ?

Og de utrolig lange ventetidene gjør det heller ikke

bedre, og mye blir bare feiet under teppet. Vi trenger

noen som kan jobben sin, som kan si ifra og være bestemt når det trengs. Hva disse "politisk korrekte"

later som de gjør, er ikke nok. Vektere på norske

skoler ? Mange vil jo ikke engang innrømme fakta.

Tafatthet hjelper ingen, men slik er Norge.

21.06.2017 kl.09:23

Også norske elever sliter med problemene artikkelen skisserer. Det vanlig er at skolen konsekvent nekter å ta inn at det er de selv som er problemet. De kaller inn barnevernet og begynner å herje med familiene istedet. H v e r gang. For det MÅ jo være noe galt i hjemmene til "slike" barn.

vest

21.06.2017 kl.09:35

Elefanten i rommet er Islam og muslimer..som ikke har respekt for andre enn Allha.

Sosialistene inkl.krf,v sp,og h

med sin uhyggelige naive tilnærming

til problemet er bare tragisk.

FRIDA

21.06.2017 kl.09:49

Vi er kommet etter Sverige,slik jeg har påstått i mange debatter.

Takk til deg Terje Bakken for din gode kommentar som peker på FAKTA. en kommentar der jeg helt enig og stiller meg bak.

Tom

21.06.2017 kl.09:49

Jeg er så uendelig glad for at jeg tok datteren min ut av en skole på Oslo ØSt og fikk henne inn på en vestkantskole.

oddemann

21.06.2017 kl.10:28

Alltid ropes det opp om den elendige skolen. Har ikke disse barna foreldre som kan oppdra ungene sine. Men en enslig somalisk mor med 8 unger rår vel ikke over alle, spesielt ikke guttene. Hva med barnas fedre? Er de for opptatt med å reise rundt til sine forskjellige koner til at de rekker å være tilstede for barna sine. Nei denne løsslupne innvandringen har blitt en ulykke for landet, spesielt hordene med muhammedanere som kommer med sin annerledes og uønskede kultur.

21.06.2017 kl.10:36

"For det MÅ jo være noe galt i hjemmene til "slike" barn."

Ein kan seie mykje om skulens evne til å følge opp dei barna som treng det, men i dei aller fleste tilfelle vil ein finne rota til problema heime.

Judas Iscaroit

21.06.2017 kl.10:41

Dette er todelt. Det ene er "multikulturen" og det andre er at mentalt ubalanserte personer er plassert i skolen.

Forklaring. Fordi vi må ha en "inkluderende samfunn".

Det sinnssyke er at lærerne mener at dette må vi akseptere. At de som klikker må vi ta hensyn til, bli mer inkluderende.

Jeg vet at når en ikke helt stabil elev klikker. Han slår en annen. Når foreldre sier at sitt barn er redd for denne personen, dem har traumer. Da er svaret fra forstander og andre lærere. "Du må tenke på den andre (den som slår), be han på besøk hjem til dere. Inviter han på bursdag. Ikke la han føle seg så ensom". Ikke en tanke på de som er berørt.

Hørt den før? Hakker en asylant ihjel en person, da er det så veldig synd på morderen, ikke på ofret.

atle

21.06.2017 kl.10:43

Innvandrergutter vil ikke tilpasse seg skolen og det Norske samfunnet sin feminisering og "likestillings" kultur.

Hjemme har gutter en rolle og jenter en annen, altså motsatt av hva de blir innprentet på skolen.

Ikke rart de kaster stoler i veggene.

Hvor vanskelig er det å anerkjenne kulturforskjeller? Er det ingen stortingspolitiker som har merket seg at det er kun menn som kommer ut av Moskeen i finstasen midt i arbeidstiden etter fredagsbønnen?

Er det trygt å ha politikere som enten ikke forstår enkle sammenhenger, eller overser og dekker over ting som må opp på bordet hvis vi fortsatt skal være et sekulært vestlig velferdssamfunn?

Knut

21.06.2017 kl.10:45

Velkommen til det nye landet som vi så lenge har advart mot. Nå er vi her allerede og disse godtroende naive som har presset på for å få de hit får nå komme seg ut å passe på disse barna gratis.

Ellers er eneste løsning å ta barna ut og sende de og hele familien deres hjem igjen.

Jan

21.06.2017 kl.10:54

Jeg har jobbet i ungdomsskole i Bergen noen år. De aller fleste elefantene var ikke blonde og blåøyde. Ex:Én av dem tok min kalkulator og brakk den i to biter, løftet opp skjørtene på jenter flere ganger og prøvde trekke ned trusen.

Even

21.06.2017 kl.10:59

Svartinger har skylda

Scott Johansen

21.06.2017 kl.11:10

Dette er det som kalles globalisme, hvor en global økonomisk elite ønsker seg multikultur og åpne grenser som denne eliten tjener på. Politikere og byråkrater er bare denne elitens nyttige instrumenter for at de skal få sin vilje. I mens så råtner de europeiske land innenfra med stadig større kulturelle problemer og fallende produktivitet...

Frode

21.06.2017 kl.11:11

I New York innførte de null toleranse på de aller meste det virket. Men Norske politikere sa NEI for vi i Norge er jo verdensmestere og vet så mye bedre. Når alt er er ødelagt så er det for sent. Vekk med feige politikere som er mest opptatt av å kverulere enn å få løsninger.

hansaknut

21.06.2017 kl.11:36

Jeg satt foran en barnefamilie fra India i et fly en gang. Barna hadde ingen grenser eller oppdragelse og de virket helt ville. De kaklet i vei, ropte og skrek, og de rev og slet i stolene foran seg og til slutt kjente jeg den ene av de i bakhodet mitt. Jeg snudde meg rundt og ba om at de skulle roe seg, men nei, det hele endte med at den ene gutten regelrett slo i stolen min flere ganger. Foreldrene var helt lamme og sa ingenting. Det er jo dette som er problemet med en del kulturer. Foreldrene vil ikke blande seg inn, de oppmuntrer i stedet at barna terroriserer andre og spesielt nordmenn som tross alt er lette offre for trakassering, fordi de ikke tar igjen. Kort fortalt har mange mistet fullstendig respekten for det norske og for nordmenn. Mange av innvandrergutta ser gode muligheter for dominering og makt ovenfor litt veike norske gutter. Norge er altfor fristende for kriger og erobringskulturene de kommer fra. Her kan de dominere med vold og frykt og erobre norske damer i fleng som lar seg imponere av machokulturen. Hele feilen slik jeg ser det er kulturforskjeller. Nordmenn med sin humanistiske og selvhatende kultur samt individualistiske, alltid alene kultur, kontra enkelte innvandrerkulturer med vold og krigerkultur mentalitet og sammen er vi sterke tenkning. Nordmenn burde samle seg mer, ta igjen og vise at slik atferd vil vi ikke ha i landet og samtidig gi fingeren til de som synes dette er rasisme. Skoleverket, politikere og politi er ofte representanter for det flerkulturelle og det politisk korrekte og er derfor handlingslammet. Vi er mer og mer i en slags hybridkrig. Se til Sverige. Dette kommer hit, det tar bare litt lenger tid. Hvor mange vil forsette som ofre for dette ?

Røy

21.06.2017 kl.12:20

Einaste løysinga e å gjør om skulen te ein skule så innvandrarelevane kan kjenna seg hjemma i, og dei e jo vante med ein puggeskule, så det me må gjør e å innføra ein skule kor elevane sitte time itte time og pugge itte kjukling drikke vatn metoden. For når kjuklingen ska drikka så bøye han seg ner, men då klare han'kje svelga så då må han bøya hove bakøve igjen. Akkurat sånn e det elevane ska pugga ôg, bøya seg ner i bokå og lesa, og så bøya hove tebake og gjenta det dei las. Einaste måten å lêra på, det, vettu. Kjempelurt.

Gudveig Henryette Aaby

21.06.2017 kl.12:32

Som mangeårig lektor på en videregående østkantskole i Oslo, har jeg erfart at det eneste middelet for å få elevene til å oppføre seg høflig og slik de skal, er å bruke disiplin. Elever som har andre kulturelle bakgrunner, er vant til disiplin, de forstår når man kaller en spade en spade, sier nei, og forklarer hvordan det skal være i en klasse, og at læreren skal vises respekt. Det er altfor mye dill og dull med elever. Vi må ta dem på alvor, sette grenser og si fra når de gjør eller sier noe de ikke skal. Forklarer man hvorfor og setter krav, er det nesten ingen som ikke forstår det, og man får respekt tilbake. Dette er min erfaring etter mange års undervisning. Altfor mange lærere "forstår" elevene i hjel! Ved å forlange og kreve respekt, får man respekt og anerkjennelse tilbake!

Stemmefiskene

21.06.2017 kl.19:19

...jeg stemmer for å erstatte hele blogginnlegget med kommentaren til Terje Bakken.

...som vanlig er kommentarfeltet det interessante...blogginnlegget ser jeg ingen mening med.

Jonny

22.06.2017 kl.11:00

Du verden så fæle alle disse utlendingene er, og hvor fortreffelige vi "hvite" er. Det kan se ut som omm alle i kommentarfeltet har glemt at disse problemstillingene Kristin Botmark tar opp her, ikke er av ny dato. Hvem var det som hadde skylden, den gang det bare fantes noen få som kke var etnisk norske, var det utlendingene/innvandrerne da også? Enkelte tror at det å bytte ut dagens skole med 50 og 60-tallets kadaverdisiplin er av det gode. Til disse vil jeg bare si at kua har glemt den en gang var kalv. Det var ikke en god skole for de som hadde lærevansker.

Skriv en ny kommentar

hits