Rollemodellen som snublet i egne bein

"Vi må omstille og trenger nye kompetanse."
Derfor skal en av de største rollemodellene i norsk arbeidsliv tilby alle over 60 en raus sluttpakke. Slik har man satt en grense for kompetanse: den er utdatert når personen som bærer den har fylt 60. Norges største arbeidsgiverorganisasjon går på denne måten i bresjen for utstøting og gjør lite for å sikre viderefasing av kompetanse og ressurser.
 
Hvem kan vel si nei til et godt tilbud?
Når sluttpakken tilbys alle over en gitt alder er signalet ikke til å misforstå: Vi vil at dere skal slutte. Hadde NHO åpnet for at alle kunne søke sluttpakke, ville man lettere kunne velge ut etter reell kompetanse - ikke alder alene. Sluttpakkene ville blitt fordelt bredere og mangfoldet hadde fått leve.
 
Er ny kompetanse alltid ung kompetanse?
Enkelt sagt utgjøres kompetansen av kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper.
I NHO skal det skaffes ny kompetanse. Men kan det være at noe av den kompetansen NHO har for lite av også kan sitte mellom ørene på personer med kunnskaper og som også har lang erfaring? Eller mener NHO at det å være ung er en kompetanse i seg selv? Og dermed at erfarne arbeidstakere ikke også kan ha riktig eller ny kompetanse?
 
Det smarte arbeidslivet bygger kompetansekulturer
En god kompetansekultur legger til rette for utvikling av alle mennesker langs hele yrkeslivsløpet. Kunnskapsoverføring og kompetansebytte på tvers av generasjoner og kompetanseområde styrker relasjonene i virksomhetene, tetter generasjonsgapene og stimulere til innovasjon. Moderne lederskap handler nettopp om å utforske mulighetsrom gjennom å utfordre stereotype forestillinger. Men det krever stødige rollemodeller som lever som de preker.
 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits